Historia radiowej reklamy

Coraz częściej antropologowie oraz specjaliści od historii dochodzą do wniosku, że reklama towarzyszyła człowiekowi praktycznie od zarania dziejów. Pierwsze jej ślady odkryć można już w czasach starożytnych. W tamtym okresie historii jako reklamę stosowało się napisy na ścianach budynków lub tworzyło szyldy z kamienia i terakoty. Kolejnym okresem pełnym elementów reklamy jest średniowiecze. Tutaj zbierający się na rynkach handlarze ogłaszali kupującym ceny produktów oraz starali się w maksymalny sposób zachwalić ich walory.

Wraz z rozwojem dziejowym i wprowadzaniem nowych osiągnięć techniki reklama otrzymała znacznie poszerzone możliwości. Przykładem takiej sytuacji może być chociażby spopularyzowanie się radia. W ciągu kilku lat okazało się bowiem, że spora liczba gospodarstw domowych posiada odbiorniki i słucha programów stacji długimi godzinami. Tak ukształtowana sytuacja sprawiła, że ciężko było producentom nie wykorzystać tak sprzyjającej sposobności do zachwalania swoich produktów. W przerwach między audycjami zaczęto zatem puszczać spoty i tym samym narodziła się reklama radiowa.

Pierwszy spot reklamowy w radiu pojawił się w roku 1922 na antenie stacji Wind & Earth & Air & Fire. Była to amerykańska rozgłośnia, która bardzo szybko okrzyknięta została niezwykle nowatorską i na stałe zapisała się w historii. Już w pięć lat później reklamę radiową można było usłyszeć na antenie stacji polskiej. Pierwsza emisja miała miejsce 3 maja 1927 roku, a nadawcą była poznańska radiostacja. Jako ciekawostkę można dodać, że ta istnieje do dzisiaj. Reklama radiowa nie tylko przyjęła się na rynku, ale także na tyle została spopularyzowana, że do dzisiaj stanowi popularny kanał prezentacji produktów.